توریک SG

بارگذاری محصولات بیشتر

توریک
روغن موتور توریک برند TNZ روغن موتوری با کیفیت با سطح کارایی API SG/CD می‌باشد. استاندارد SG برای موتور های ساخته شده در سال های 1989 تا 1993 طراحی شده است. این محصول که از روغن پایه های بسیار مرغوب و ادتیو‌های موثر تهیه شده، کاربرد ویژه در خودروهای بنزینی توربوشارژ و وسایل نقلیه سبک دیزلی ماننـد پرایـد، پیـکان، رنـو، پیـکان وانـت، پـژو روآ، وانـت نیسـان، جیـپ، پـی کـی دارند. همچنیـن این روغـن میتواند در خودروهـای قدیمی‌تـر نیـز مـورد مصرف قـرار گیرد.
حـاوی ترکیبـات موثـر ضدزنـگ کـه از زنگزدگـی و خوردگـی قطعـات حسـاس موتـور جلوگیـری میکننـد.
دارای ترکیبـات پاک‌کننـده قـوی کـه موجـب تمیـزی موتـور می‌شـوند.
پایـداری بـالا در برابـر اکسیداسـیون و حـرارت کـه میـزان تشـکیل لجـن و رسـوبات در کارتریـج و دیـواره سـیلندر را بـه کمرتیـن حـد ممکـن رسـانده و موجـب افزایـش عمـر مفیـد روغـن میگردد.
ویژگـی ضدسایشـی عالـی کـه سـایش قطعـات موتـور را بـه کمرتیـن مقـدار رسـانده و هزینـه نگهـداری و تعمیـرات آن را کاهـش میدهـد.
روانـکاری مطمـن قطعـات موتـور حتـی در دماهـای پاییـن و فشـار کاری بـالا.
مناسب برای خودروهای :
پراید 131 – پراید 132 – پراید 141 – پراید 111 – پراید نسیم – پراید صبا – نیسان وانت Z24 – پیکان CNG – آردی – روا – دوو سیلو – رنو 5 – رنو پی کی
مزايا
• ویژگی ضدسایشی عالی
• پایداری فوق‌العاده در برابر اکسیداسیون و حرارت
• روانکاری کاملا مطمئن حتی در فشار کاری بالا و دمای پایین
• حاوی ترکیبات ضدزنگ و ضدخوردگی
• قدرت پاک‌کنندگی بالا
این محصول از تولیدات شرکت TNZ می‌باشد که یکی ار بهترین تولید کنندگان روغن‌های موتور، روغن دنده، ضد یخ و روغن های هیدرولیک صنعتی می‌باشد. از ویژگی های این برند تولید انواع روغن و ضد یخ در سطح کیفیتی بالا و کارآمد می‌باشد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت